Výzva Můj klub 2024 - důležité informace

​NSA snížila některým SK-TJ výši původně vypočtené dotace! Prostudujte si článek 7.20 o bezhotovostní úhradě nákladů s možnými výjimkami:


Informace o důvodech snížení výše původně vypočtené dotace naleznete zde: Muj klub 2024 - snizeni vyse dotace.pdf


Připomínáme SK-TJ znění Výzvy Můj klub 2024 - článek 7.20 o bezhotovostní úhradě nákladů s možnými výjimkami:

Provádění úhrad za poskytnuté služby, nákupy zboží, materiálu aj. dodávek materiální nebo nemateriální povahy (dále jen „dodávky“), se provádí výhradně bezhotovostně. Jedná se o úhrady za dodávky předvídatelného nebo pravidelného plnění, které jsou realizovány zpravidla formou objednávek, případně jsou realizovány na základě dlouhodobých smluv, případně smluv a dohod vyplývajících z pracovně-právních vztahů, např. ubytování a doprava na soustředění, sportovní akce, pronájmy sportovišť, nákup sportovního vybavení, spotřebního materiálu (např. kancelářský materiál) apod. Nejedná se o úhrady nahodilého a nepředvídatelného materiálního/nemateriálního plnění, např. nákup občerstvení na soustředění, startovné hrazené na místě, cestovní náhrady funkcionářů a členů realizačního týmu apod.