Nabízené služby


Součástí OTU je Servisní centrum sportu, které poskytuje bezplatné právní, ekonomické, organizační a propagační služby sdruženým subjektům v oblasti NOZ, stanov, majetkových a smluvních vztahů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti účetnictví, podávání žádostí o granty a dotace včetně jejich vyúčtování. Informační služby jsou poskytovány prostřednictví webových stránek OTU (zveřejňováním kalendáře akcí, oceňování dobrovolníků ve sportu, ankety a další).

Pro získání informací o konkrétní nabídce služeb kontaktujte naše okresní SCS.

OBLASTI SERVISNÍHO CENTRA - SCS OTU

PRÁVNÍ poradenství nový občanský zákoník,občanská sdružení - spolky, stanovy, majetek a smluvní vztahy

EKONOMICKÁ poradenství vedení účetnictví, podávání žádostí o granty a dotace, včetně vyúčtování

ORGANIZAČNÍ informační servis prostřednictvím webových stránek, granty, soutěže atd.
PROPAGACE kalendář akcí, oceňování dobrovolníků, návrhy na vyznamenání v oblasti sportu, ankety