Okresní organizace

Ostravská tělovýchovná unie (OTU)

je spolek sdružených subjektů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OTU tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území Města Ostravy. OTU může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území Města Ostravy. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou členskými subjekty OTU.

Ostravská tělovýchovná unie je spoluzakladatelem Centra individuálních sportů Ostrava (CISO), které podporuje nejtalentovanější sportovce a jejich trenéry v Moravskoslezském kraji v olympijských a jiných sportech - https://www.ciso.cz/