Složení


Výkonný výbor Ostravské tělovýchovné unie

Předseda OTU:

Ing. Viščor Michael, email m.viscor@seznam.cz

Místopředseda:

Mgr. Matula Miloš, email sport@tjostrava.cz

Členové VV:

Mgr. Pascal Trigas
Bc. Bednář Martin, email martin.bednar@ovajih.cz

Komise SPV:

Mgr. Hrachová Marie, email marie.hrachova@centrum.cz

Kontrolní komise Ostravské tělovýchovné unie

předseda RK:

Ing. Bučko Josef, email josef.bucko@atlas.cz

člen RK:

Mgr. Břežný Radim, email radim.brezny@seznam.cz

člen RK:

Ing. Riplová Jana, email ivetkamorysova@seznam.cz