Složení


Výkonný výbor Ostravské tělovýchovné unie

předseda:

Ing. Michael Viščor, e-mail: m.viscor@seznam.cz

místopředseda:

Mgr. Miloš Matula, e-mail: sport@tjostrava.cz

členové VV:

Bc. Martin Bednář, MBA, e-mail: martin.bednar@ovajih.cz
Lubomír Kostrz, e-mail: lubomir.kostrz@seznam.cz
Mgr. Paskal Trigas, e-mail: otu@otu.cz


Kontrolní komise Ostravské tělovýchovné unie

předseda:

Ing. Josef Bučko, e-mail: josef.bucko@atlas.cz

členové

Mgr. Radim Břežný, e-mail: radim.brezny@seznam.cz
Ing. Jana Riplová, e-mail: ivetkamorysova@seznam.cz